top of page

WELKOM

Woningcorporaties zijn voortvarend aan de slag met de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Zo proberen we de warmtevraag van woningen te beperken en woningen aan te sluiten op een duurzame energiebron. Daarmee brengen we samen de CO2-uitstoot terug. Uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven. 

Ook in Utrecht zitten we niet stil. De transitie naar een CO2-neutrale samenleving is er één van de lange adem en daarbij is de medewerking van iedereen noodzakelijk. De woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties, die inzien dat het anders moet en kan. Daarom hebben de Utrechtse woningcorporaties een programma duurzaamheid opgezet. 

Het programma duurzaamheid draait om opdoen en delen van kennis en ervaring. Dit doen we onderling, maar ook breder: met kennisinstituten, overheidsinstanties en marktpartijen. 

NIEUWS

EVENTS

Voor een overzicht van interessante, gerelateerde events bij partners en belangrijke hulpbronnen kijkt u hier. 

Over RWU

RWU is een samenwerkingsverband van woningcorporaties in 16 gemeenten in de Utrechtse regio (U16). De corporaties bieden huishoudens met een lager inkomen – en huishoudens die anderszins moeilijk zelfstandig aan een woning kunnen komen – een passende en betaalbare woning in een leefbare buurt.

Programma duurzaamheid

We werken samen om de CO2-uitstoot te reduceren. Het delen van kennis en ervaringen staat voorop in het programma duurzaamheid.

Mijlpalen

In 2050 zijn onze woningen en organisaties zo goed als CO2-neutraal. Dit einddoel bereiken we in concrete en betaalbare stappen.

Meer lezen >

Samenwerking

De RWU-leden beheren ruim 118.000 huurwoningen. Door samen te werken en kennis te delen, proberen we onze doelen sneller te bereiken.

bottom of page