top of page

DOELEN

Met het programma duurzaamheid hebben de Utrechtse woningcorporaties de handen in elkaar geslagen om in gezamenlijkheid kennis en ervaring op te doen om hun sociale woningen te verduurzamen. In 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-neutraal zijn. Dit betekent: goed geïsoleerde woningen met een CO2-neutrale energievoorziening. 

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, de energieleveranciers en de woningcorporaties. Het uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor onze huurders betaalbaar moet blijven.

bottom of page