top of page

Haarlemse wijk één van veertien nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken

Het Ramplaankwartier in Haarlem wordt één van veertien nieuwe wijken die met extra Rijkssteun versneld van het gas afgaan. Het gaat in Haarlem om een bijdrage van 4 miljoen euro. Bij deze laatste ronde 'proeftuinen' zitten geen andere gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam.


Bijna tweederde van de geselecteerde gemeenten zet in op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing. Eerst wordt het energieverbruik verlaagd en later wordt er overgestapt op een duurzame warmtebron. In deze derde en laatste selectieronde aardgasvrije wijken is gericht uitgevraagd op stapsgewijze aanpakken zodat gemeenten ook hiervan kunnen leren. De overstap naar aardgasvrij moet wel voor 2040 gemaakt worden.


Het project in Haarlem bouwt voort op een initiatief van particuliere woningeigenaren. Het gaat om een aanpak met zonthermie (collectoren en pv-panelen met kleine wijknetten) in combinatie met woningisolatie en een lokaal warmtenet met een warmte-koude opslagbuffer. Andere proeftuinen gaan ook aan de slag met een (zeer) lage temperatuur (ZLT) warmtenet en aquathermie.


In 2018 is gestart met de eerste tranche van 27 proeftuinen. In 2020 kwamen daar 23 nieuwe proeftuinen bij (zie kaart). Deze proeftuinen zijn er nu in de Metropoolregio Amsterdam:

Overwhere Zuid Purmerend

(1e ronde, 778 woningen, rijksbijdrage: 6.988.144 euro)

Van der Pekbuurt Amsterdam

(1e ronde, 827 woningen, rijksbijdrage: 6.050.000 euro)

(2e ronde, 599 woningen, rijksbijdrage: 7.740.462 euro)

(2e ronde, 624 woningen, rijksbijdrage: 4.574.041 euro)

(3e ronde, 1.204 woningen/gebouwen, rijksbijdrage: 4 miljoen euro)


Lees het originele artikel van Nul20 hier.

Comments


bottom of page