top of page

Kick off CO2-monitor

Eind maart startte Atriensis met het tweede opeenvolgende jaar van de CO2-monitor. De monitor geeft inzicht in de werkelijke CO2-uitstoot van de woningvoorraad in de jaren 2018 - 2022.


Met de monitor kunnen ontwikkelingen en trends worden waargenomen. Daarnaast is het mogelijk om voor-na situaties te bekijken op complexniveau (de data zijn geclusterd opgevraagd en aangeleverd omwille van de privacybescherming). Zo kunnen we onderzoeken of duurzame ingrepen ook effect hebben. We weten dat isoleren van een woning werkt, maar ook dat bewonersgedrag een significante bijdrage kan leveren aan een reductie in CO2-uitstoot.


Tijdens de kick off is teruggekeken op het eerste jaar van de dataverzameling (2022) en het proces toegelicht voor het verzamelen van de data in 2023. Naast de geleerde lessen gaan we ook aan de slag met het verdere finetunen van de monitor. Daarvoor worden de opgehaalde ideeën en wensen verwerkt.

bottom of page