top of page

NMU wil sneller meer windenergie in provincie Utrecht

Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks plekken gezocht en ontwikkeld voor nieuwe zonne- en windparken. Dat blijkt uit een enquête van de Participatiecoalitie en een nieuw rapport van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Ook in de provincie Utrecht moeten gemeenten met meer plannen komen, vooral voor windenergie, vindt de Natuur en Milieufederatie Utrecht.De Participatiecoalitie (De Natuur en Milieufederaties, HIER, Energie Samen, LSA-bewoners en Stichting Buurkracht) ziet dat het moeizaam gaat met de doelen uit de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0. Zoekgebieden voor zon- en windparken vallen van tafel of worden niet meegenomen. De Utrechtse RES regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley moeten samen 2,4 terawattuur (TWh) zonne- en windenergie opwekken. Maar volgens een tussenbalans opgemaakt door de provincie Utrecht is nu slechts 1,38 TWh haalbaar.


“Het tempo van de energietransitie moet dus echt omhoog, anders halen we de afgesproken doelen niet,” zegt Sonja Sars, adjunct-directeur bij de NMU. “Daarbij is windenergie onmisbaar, want met alleen zonnepanelen gaan we het niet redden. En in onze provincie lopen we achter met windenergie, dus daar moeten we extra stappen op gaan zetten. Liever windmolens dan de kolencentrales weer op volle toeren laten draaien.”


De NMU wil dat bewoners altijd (financieel) kunnen deelnemen aan de windprojecten, en streeft naar 50-100% lokaal eigenaarschap. Ook pleit de NMU voor een zorgvuldige inpassing van de windmolens, met een plus op natuur- en landschapswaarden en leefomgeving. Windprojecten moeten altijd samengaan met nieuwe of versterkte natuur. Op deze manier krijg je energieprojecten met meer kwaliteit, die ook kunnen rekenen op meer draagvlak.


De provincie Utrecht geeft de gemeenten tot 1 december de tijd om met meer plannen voor windenergie te komen. Sonja Sars: “Wij roepen de Utrechtse gemeenten op om nu zelf het initiatief te nemen en samen met inwoners windmolenlocaties te gaan realiseren. Daar willen wij graag bij helpen.”


Lees het originele artikel van NMU hier.

Kommentare


bottom of page