top of page

RWU themasessie duurzaamheid

Op 7 maart 2023 spraken Danielle van Veen (Cazas Wonen) en Rogier Laterveer (Hogeschool Utrecht) op de RWU themassessie duurzaamheid over o.a. samenwerking, behaalde resultaten, ambities en organisatieverandering. Simone Timmermans en Hella Maessen van Atriensis presenteerden de RWU CO2-monitor benchmark. Deze monitor brengt de werkelijke CO2-uitstoot in kaart. Gastheer en discussieleider van deze inspirerende ochtend was Remco de Maaijer (STUW/RWU).
Tijdens de workshop bespraken we de onderwerpen en randvoorwaarden voor het vervolg van ons gezamenlijke programma duurzaamheid. De pijler onder dit programma is, kort samengevat, kennis en (praktijk)ervaringen opdoen om onze woningvoorraad - van in totaal bijna 120.000 huurwoningen - energieneutraal te hebben in 2050. Maar we willen meer: we kijken ook naar klimaatadaptie en circulariteit.


Bedankt aan alle deelnemers van de deelnemende woningcorporaties en in het bijzonder de inspirerende sprekers!
ความคิดเห็น


bottom of page