top of page

Subsidieregeling voor groen, gezond en klimaatbestendig aanpassen van de omgeving

Een klimaatbestendige leefomgeving die bijdraagt aan gezondheid en biodiversiteit: belangrijk, maar soms ook een uitdaging. Tegelijk worden de effecten van het veranderende klimaat steeds duidelijker: wateroverlast door heviger regenbuien, maar óók langdurige droogte en lange periodes met extreme hitte.

We willen samen werken aan het klimaatbestendig en biodivers inrichten van onze leefomgeving om ons voor te bereiden op weersextremen. De provincie Utrecht stimuleert dit via de subsidieregeling ‘klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen’. In de categorie ‘overige activiteiten’ is het subsidiebedrag maximaal 50.000 euro, waarbij de provincie Utrecht tot 50% van de subsidiabele kosten vergoedt. Bij projecten in de meest versteende wijken is dit zelfs maximaal 75% van de subsidiabele kosten. Dit zijn de wijken die het label F hebben op de kaart 'Groen in de Buurt'.


Natuurinclusief en klimaatbestendig

Er kan bijvoorbeeld subsidie aangevraagd worden voor het natuurinclusief en klimaatbestendig maken van een terrein. Denk hierbij aan:

  • tegels vervangen door groen, waarvan minimaal 50% inheemse beplanting;

  • maatregelen voor wateropvang en infiltratie, zoals een regenwatersystem, wadi, regenwatervijver of infiltratiekratten

  • aanleggen van schaduwplekken waar je kunt zitten

  • zorgen voor meer/prettigere wandel- en fietspaden.

Voorwaarde is dat een activiteit bijdraagt aan de doelen van minimaal twee van de drie thema’s van de subsidieregeling: klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Ook initiatieven rondom bewustwording, het laten opstellen van een hitteplan of het uitvoeren van innovaties zijn kansrijk voor de subsidie.


Meer weten?

Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden vind je op: www.provincie-utrecht.nl/klimaatgroengezond. Heb je vragen over deze subsidieregeling? Neem contact met ons op via klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl.

bottom of page