top of page

Subsidieregeling voor groen, gezond en klimaatbestendig aanpassen van de omgeving

Een klimaatbestendige leefomgeving die bijdraagt aan gezondheid en biodiversiteit: belangrijk, maar soms ook een uitdaging. Tegelijk worden de effecten van het veranderende klimaat steeds duidelijker: wateroverlast door heviger regenbuien, maar óók langdurige droogte en lange periodes met extreme hitte.

 

We willen samen werken aan het klimaatbestendig en biodivers inrichten van onze leefomgeving om ons voor te bereiden op weersextremen. De provincie Utrecht stimuleert dit via de subsidieregeling ‘groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen’. Woningcorporaties en andere initiatiefnemers kunnen minimaal 2.000 euro en maximaal 50.000 euro aanvragen, waarbij maximaal 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Bij projecten in de meest versteende wijken (wijken met een label F op de kaart 'Groen in de Buurt') kun je tot 60.000 euro subsidie aanvragen. Hierbij worden tot 75 procent van de subsidiabele kosten vergoed.

 

Natuurinclusief en klimaatbestendig

Je kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het natuurinclusief en klimaatbestendig maken van een terrein. Denk hierbij aan:

  • tegels vervangen door groen, waarvan minimaal 50% inheemse beplanting;

  • maatregelen voor wateropvang en infiltratie, zoals een regenwatersysteem, wadi, regenwatervijver of infiltratiekratten

  • aanleggen van schaduwplekken waar je kunt zitten

  • actie met bewoners voor het vergroenen van de buurt

 

Voorwaarde is dat een activiteit bijdraagt aan de doelen van minimaal twee van de drie thema’s van de subsidieregeling: klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid.

 

Meer weten?

Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden vind je op: www.provincie-utrecht.nl/klimaatgroengezond. Heb je vragen over deze subsidieregeling? Neem contact op met de provincie via klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl.

Comments


bottom of page