top of page

Welke duurzame kansen liggen er op jouw dak?

Wil jij je gebouw verduurzamen? Mogelijk biedt jouw dak kansen voor duurzame energie, waterberging en meer biodiversiteit. Een dak met planten biedt in de zomer verkoeling aan huurders en draagt o.a. bij aan een prettige leefomgeving door het dempen van omgevingsgeluid en afvangen van fijnstof. Vaak weten mensen niet of hun dak geschikt is voor de aanleg van beplanting of zonnepanelen. Om hen een handje te helpen, lanceert de provincie Utrecht de Duurzame Daken Kansenkaart.


Duurzame Daken Kansenkaart

Op de Duurzame Daken Kansenkaart provincie Utrecht is per dak aangegeven wat haalbaar is: een ‘groen’ dak met planten, een ‘geel’ dak met zonnepanelen of een ‘blauw’ dak waarmee regenwater kan worden opgevangen en vastgehouden. Of een combinatie daarvan. Daarnaast geeft de site informatie over de kosten en eventuele subsidies.


Om per dak een advies te kunnen geven, heeft de provincie Utrecht informatie over de helling van het dak, de ligging van het pand, het bouwjaar en de eventuele monumentale status met elkaar gecombineerd. In de praktijk zal er voor veel daken nog een constructieberekening moeten komen om zeker te weten dat het dak de last kan dragen.


De voordelen van groene en blauwe daken

Het klimaat verandert en de biodiversiteit neemt af. Een groen dak zorgt in de zomer voor verkoeling binnen- en buitenshuis en biedt leefruimte voor insecten. Ook gaat de dakbedekking van een groen dak twee keer zo lang mee ten opzichte van traditionele dakbedekking. ‘Blauwe’ daken vangen regenwater op waardoor er minder water op uw eigen terrein en op straat blijft staan. Allemaal kansen voor onbenutte daken.


Subsidies

De provincie Utrecht heeft bovendien diverse subsidies beschikbaar om deze maatregelen te realiseren. Denk daarbij aan steun voor het aanleggen van een hoogwaardig groen dak (biodiversiteit; minimaal 50% inheemse beplanting) voor daken van minimaal 50 vierkante meter. De subsidie dekt maximaal 50 procent van de kosten, met een maximum van 25.000 euro per aanvraag. De subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, zoals woningcorporaties, en geldt voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden. Meer informatie over de subsidieregeling vind je via het subsidieloket Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen.


Overweeg je om zonnepanelen aan te leggen op daken die hiervoor nog niet geschikt zijn? De provincie biedt subsidie aan om de dakconstructie te versterken voor de aanleg van zonnepanelen. Dit geldt vanaf ongeveer 60 zonnepanelen. Meer informatie over de subsidieregeling vind je via het subsidieloket Energietransitie onder artikel 2.6 ‘investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit’.


Meer informatie

Meer weten over duurzame daken? www.nmu.nl/servicepuntduurzamedaken. De Duurzame Daken Kansenkaart voor de Provincie Utrecht is ontwikkeld door Stichting Rooftop Revolution. Goed om te weten: De Duurzame Daken Kansenkaart is gemaakt op basis van actuele data, maar betreft een model van de werkelijkheid. De getoonde gegevens komen mogelijk niet 100% overeen met de werkelijkheid, maar geven wel een goede indicatie.Comments


bottom of page