top of page

PROGRAMMA DUURZAAMHEID

Het programma duurzaamheid draait primair om het opdoen van kennis en ervaring, die nodig is om onze organisaties en woningvoorraad klaar te maken voor een energieneutrale toekomst. Daar komt meer bij kijken dan isoleren en het aansluiten van de woningen op duurzame energiebronnen. Thema’s als klimaatadaptatie en circulariteit zijn minstens net zo belangrijk.

Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) is het samenwerkingsverband van 17 woningcorporaties in 16 gemeenten in de Utrechtse regio (U16). Deze gemeenten delen dezelfde regionale huisvestings-verordening, waarbij de huurwoningen in dit gebied worden aangeboden via WoningNet. De corporaties huisvesten aan huishoudens met een lager inkomen en huishoudens die anderszins moeilijk zelfstandig aan een woning kunnen komen. Bekijk hiernaast een video waarin wordt uitgelegd hoe woningcorporaties zijn georganiseerd. 

Bij RWU zijn de volgende woningcorporaties aangesloten: Bo-Ex, Cazas Wonen, Heuvelrug Wonen, Jutphaas Wonen, Lekstede Wonen, Mitros, Portaal, RKWS Zeist, SSH, Vecht & Omstreken, Viveste, De Woningraat, Woningbouwvereniging Maarn, Woningstichting Wuta, Woningstichting Cothen, Woongoed Zeist en Woonstichting SSW. 

Binnen het programma werken we samen met de Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en onze ketenpartners. En we kijken verder dan ons werkgebied, want kennis kent geen grenzen. Zo hebben hebben we contacten met o.a. Groene Huisvesters, De Vernieuwde Stad, Renda en WoON Twente.

bottom of page