top of page

Klimaatadaptatie: naar een klimaatbestendig Utrecht

De provincie Utrecht wil in 2050 klimaatbestendig en waterveilig zijn. We nemen daarom maatregelen tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Dat heet klimaatadaptie: aanpassen aan het klimaat. We werken daarin samen met de waterschappen, gemeenten en andere partners in de regio.

Klimaatadaptatie biedt kansen om van Utrecht een veilige, vitale, gezonde en mooie provincie te maken. Onze uitgangspunten staan beschreven in het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page