top of page

WET- & REGELGEVING

We hebben te maken met wet- en regelgeving en ook sluiten we als sector akkoorden en maken we afspraken. Op deze pagina vind je een overzicht. 

AdobeStock_428451646.jpeg

Klimaatakkoord

Nederland moet in 2030 minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990 en voor 2050 moet die uitstoot met 95% gedaald zijn. Dit zijn de belangrijkste doelen van het Klimaatakkoord dat het kabinet-Rutte op 28 juni 2019 presenteerde. Wat betekent dit voor de corporatiesector?

Lees meer. 

Nationale Prestatieafspraken

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. Hier lees je op hoofdlijnen wat die prestatieafspraken inhouden.

Meer informatie.

AdobeStock_484087224.jpeg
AdobeStock_389707441.jpeg

De Standaard

Woningcorporaties hebben te maken met een norm voor de isolatie van woningen, zodat de benodigde energie voor verwarming afneemt: de zogenoemde Standaard. Deze Standaard stelt de maximale netto warmtevraag vast voor verschillende woningen.

Lees meer. 

Warmtewet

De Warmtewet is op 1 januari 2020 gewijzigd. Dit heeft een aantal gevolgen voor woningcorporaties.

Meer informatie.

AdobeStock_310394775.jpeg
AdobeStock_91323579.jpeg

Woningwet

In de herziene Woningwet (ingegaan per 1 januari 2022) is vastgelegd welke mogelijkheden woningcorporaties hebben voor het bouwen van middenhuurwoningen, het verduurzamen van hun woningbezit en het verbeteren van de leefbaarheid. De herziene wet biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk en gemeenten worden verplicht om een woonvisie op te stellen. Aedes heeft diverse handreikingen gemaakt, die woningcorporaties kunnen helpen bij de uitvoering van de regels.

Lees meer. 

Bekijk een informatieve video.

bottom of page