top of page

HOE

De samenwerking met onze partners en kennisinstituten moet leiden tot meer kennis en kunde over hoe de woningvoorraad zo efficiënt mogelijk naar een CO2-neutrale energievoorziening gebracht kan worden. 

Samenwerking

RWU kijkt daarbij naar samenwerking met kennisinstituten, zoals: Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. En met andere netwerkorganisaties en platforms, zoals: De Vernieuwde Stad. We laten ons inspireren en bezoeken evenementen met collega's en de werkgroepen van het programma duurzaamheid. De kerntaak van de woningcorporaties blijft bij deze transitie leidend: het beschikbaar maken en houden van betaalbare woningen. We hebben een kader, waarbinnen deze samenwerking vorm krijgt. 

Kader

Ons kader beschrijft het speelveld van de Utrechtse woningcorporaties (U16) op hoofdlijnen en geeft een overzicht, waarin handen en voeten wordt gegeven aan het programma duurzaamheid door de woningcorporaties in RWU-verband. Hierbij worden de rollen en verantwoordelijkheden beschreven van de verschillende partijen: wat we doen en waar we de samenwerking opzoeken om de maatschappelijke ambities op gebied van duurzaamheid te realiseren.


De corporatiesector: kernactiviteiten
De Nederlandse woningcorporaties bouwen en beheren sociale huurwoningen. Dat is – kort en krachtig gezegd – onze kernactiviteit en onze expertise. Het beheren en bouwen van woningen is kapitaalintensief. Het overgrote deel van onze financiële middelen worden dan ook voor deze activiteiten ingezet. Daarbij zetten we ons in voor de leefbaarheid in de wijken, waar we actief zijn. Deze leefbaarheid is een breed begrip. De laatste decennia worden we als corporatiesector dan ook steeds vaker betrokken bij het organiseren en (mede)financieren van activiteiten en projecten. Alle woningcorporaties maken daarin hun eigen keuzen. 

 

Programma duurzaamheid RWU
Op U16-niveau hebben de Utrechtse woningcorporaties de krachten gebundeld om kennis en ervaring op te doen om de energietransitie te realiseren. We werken in gezamenlijkheid aan het verduurzamen van de wijken, waarin onze huurwoningen staan. Dat doen we op 5 thema’s:
1.    Energiebesparing 
2.    Energieopwekking
3.    Klimaatadaptatie
4.    Energieopslag
5.    Circulariteit

Onder deze thema’s valt een breed spectrum aan onderwerpen. Om door de bomen het bos te kunnen blijven zien, hebben we een programma duurzaamheid opgezet. In dit programma werken we samen met gemeenten, de provincie, hoogheemraadschap en andere experts en kennisplatfora. 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en opgave
In 2050 heeft de Nederlandse corporatiesector een woningportefeuille met een CO2-neutrale energievoorziening. Dit betekent: goed geïsoleerde woningen waarin de installaties CO2-neutraal zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen het Rijk, de energieleveranciers en de woningcorporaties. Deze afspraak betekent nogal wat. Het gaat landelijk gezien om circa 2,3 miljoen corporatiewoningen en bedrijfsruimten. In de U16 betreft het circa 118.000 vhe’s. De energietransitie vraagt visie, investeringen, tijd en samenwerking. 
 

pexels-sevenstorm-juhaszimrus-439416.jpg
bottom of page