top of page

WERKGROEPEN

Circulariteit

De werkgroep Circulair richt zich op houtbouw, de MIA-regeling en bio-based materialen. In deze werkgroep zit een afvaardiging van Bo-Ex, Heuvelrug Wonen, Mitros en Portaal. 

Eigen Organisatie

De werkgroep Eigen Organisatie kijkt naar de wijze waarop de transitie in de eigen organisatie kan worden doorgevoerd. Deze werkgroep start in het najaar 2022. De aftrap vindt plaats op de ‘Dag van de Circulariteit’, dat door Renda wordt georganiseerd. 

Gedragstrajecten nieuwe warmtetechnieken

Duwtje is een organisatie van gedragsexperts, die kijkt naar de wijze waarop mensen met nieuwe situaties omgaan. Zij ontwikkelen ‘duwtjes’ gebaseerd op onderzoek, die het gedrag van mensen op een natuurlijke, logische wijze beïnvloeden. In woningen van Cazas Wonen in Woerden en De Ronde Venen zijn nieuwe warmtetechnieken in de woningen geïnstalleerd, die anders werken dan de traditionele CV-ketel. Samen met Duwtje, de bewoners en de gemeenten Woerden en De Ronde Venen wordt het nieuwe gedrag van de bewoners onderzocht en gestimuleerd om hun woningen warm en comfortabel te houden tegen de laagst mogelijke energiekosten.

 

Hybride warmtepompen

In samenwerking met de Provincie Utrecht wordt naar een versnelling van de installatie van hybride warmtepompen gestreefd. Deze versnelling is door minister De Jonge een extra zet gekregen door de hybride warmtepomp vanaf 2026 als standaard te bestempelen.

Klimaatadaptatie

In samenwerking met de Provincie Utrecht, advies- en ingenieursbureau TAUW en de Groene Huisvesters bekijkt de werkgroep Klimaatadaptie naar de thema’s hittestress, groen/blauwe daken en waterberging. In deze werkgroep zit een afvaardiging van Bo-Ex, Heuvelrug Wonen, Jutphaas Wonen, Portaal en Viveste.

 

Transitievisie Warmte

In oprichting

E, F en G-labels

In oprichting

bottom of page