top of page

Samen aan de slag met klimaatbestendige en biodiverse tuinen en daken

Op dinsdag 26 september was het evenement 'Samen aan de slag met klimaatbestendige en biodiverse tuinen en daken. Vergroening als praktisch instrument om bewoners te bereiken' op de 11e verdieping van Stadskantoor Utrecht.


Met inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, klimaatambassadeurs en bewoners, waaronder de vergroeningsprojecten 'Heuvelrug Tuinen' en een vergroeningsactie in Woerden. Naast informatie - over o.a. groene daken, subsidies en de DuDaKaKa (Duurzame Daken Kansen Kaart) van de Provincie Utrecht - waren er vier werksessies. Hier gingen we via stellingen het gesprek aan, werden contacten gelegd en tips uitgewisseld.


Lees hier het verslag dat gepubliceerd is op de website van NMU, één van de mede-organisatoren.Dank aan alle 72 deelnemers, de organisatoren Natuur en Milieufederatie Utrecht, Nationaal Dakenplan, IVN natuureducatie i.s.m. Gemeente Utrecht, spreker Mirko van Ingen en dagvoorzitter Irene Poortinga voor deze middag. Op naar nóg meer samenwerking!

Comments


bottom of page