top of page

Het Groene Handboek

Het wordt in de toekomst heter, droger en het zal vaker en harder gaan regenen. Ook staat de biodiversiteit onder druk. Woningcorporatie Stadlander voelt die urgentie en de verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan om tot een ‘groene leefomgeving’ te komen waarin het prettig wonen is. In opdracht van Stadlander ontwikkelde onderzoeks- en ontwerpbureau STUDIO 1:1 tien concrete adviezen hoe Stadlander, gemeenten, waterschappen, partners en bewoners samen kunnen bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page