top of page

Provincie krijgt ruim vier ton Europees geld voor klimaatadaptatie

De Europese Unie heeft 402.000 euro subsidie toegekend aan de provincie Utrecht. Het geld is bestemd voor de aanpak van klimaatadaptatie. Het veranderende klimaat geeft uitdagingen. Flinke plensbuien zorgen voor wateroverlast, soms binnen korte tijd gevolgd door de negatieve effecten van langdurige droogte en hitte. Provincie Utrecht wil dat wateroverlast en hittestress worden voorkomen. Het Europese geld draagt bij aan het realiseren van deze belangrijke ambities.In de provincie Utrecht gaat de extra Europese investering naar aanpassingen voor het realiseren van een klimaatbestendige en waterveilige regio. Het is belangrijk dat woningen, kantoren en infrastructuur anders aangelegd worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om meer groen in verstedelijkte gebieden aan te planten. Groen vormt een natuurlijke waterberging bij heftige regenbuien en zorgt voor verkoeling op hete dagen. Dit soort maatregelen neemt de provincie samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen in een gebied. Ook inwoners kunnen bijdragen door bijvoorbeeld stenen uit hun tuin te halen. Samen is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en om te buigen naar kansen voor een gezonde en groene woonomgeving.


Europese subsidie

De extra vier ton komt uit een Europees subsidieprogramma met de naam ‘LIFE-IP’, dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid. Het door Nederland ingediende voorstel heeft tot doel bij te dragen aan de uitvoering van de Nationale klimaatadaptatiestrategie, zowel op nationaal niveau als in de regio. In totaal is er tien miljoen euro verdeeld onder Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD’s en LTO Noord. Ook Utrechtse waterschappen krijgen geld toegekend. De regio Utrecht, die op het gebied van klimaatadaptatie samenwerkt in de werkregio Water en Klimaat, krijgt zo gezamenlijk ruim één miljoen euro.


Provinciaal programma

In 2050 wil de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig zijn. De provincie heeft in het programma Klimaatadaptatie de ambities en de te nemen stappen voor de komende vier jaar uitgewerkt. De provincie had al 5.4 miljoen euro tot eind 2023 voor de programma beschikbaar gesteld. De 402.000 euro Europese subsidie komt daar nu bij.


Lees het originele artikel van Provincie Utrecht hier.Comments


bottom of page